“Dünya mutsuzların arzusu, ahiret ise mutluların zaferidir.” Gurer’ul Hikem, 694-695 İmam Ali (a.s)

Fatıma”nın (a.s) Mihri ve Çeyizi

Fatıma”nın (a.s) Mihri ve Çeyizi

Ali, zırhını Osman"a sattıktan sonra mihri alıp getirdi. Mihir dört yüz hecerî siyah dirhemden ibaretti. Resulullah (s.a.a) dirhemleri aldı, yeni ev için eşya alsınlar diye parayı ashabından ve kendi eşlerinden bazılarına teslim etti.   Fatıma"nın çeyizi şundan ibaretti:

 1) Yedi dirhem değerinde bir gömlek.

 2) Dört dirhem değerinde bir baş örtüsü.

 3) Hayber malı siyah bir kadife.

 4) Üzeri kaytan türü iplerle örtülüp bağlanmış bir divan.

 5) Mısır keteninden mamul, birinin içi lifle, öbürünün ise yünle doldurulmuş iki döşek.

 6) İçleri izhirden (bir çeşit kokulu bitkiden) doldurulmuş Taif derisinden dört yastık.

 7) Yünden yapılmış bir örtü.

 8) Hecer yapımı bir hasır.

 9) Bir el değirmeni.

 10) Deriden yapılmış bir su kabı.

 11) [İçinde elbise yıkanılan] bakır bir leğen.

 12) Bir süt kasesi.

 13) Küçük su kovası.

 14) Sızdırmasın diye içi ziftlenmiş leğen.

 15) Yeşil bir testi.

 16) Kiremitten iki bardak.

 17) Bir meşin minder.

 18) Katranî aba.

 19) Su kovası…

  Çeyizi düzmekle görevlendirilen sahabeler şöyle demişlerdir: Bu eşyaların tümünü taşıdık, Resulullah"ın (s.a.a) önüne koyduk. Resulullah (s.a.a) çeyize bakınca ağladı ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Sonra başını göğe kaldırdı ve şöyle dedi:

  Allah"ım! Kaplarının büyük kısmı çanak çömlekten ibaret olan bu topluluğa bereket ver.[1]

  Ali (a.s) evini donattı. Evin tabanına yumuşak kum döktü. Bu arada yıkanmış elbise asmak için bir duvardan ötekine uzanan bir tahta koydu. Yere de koç derisi serdi ve hurma lifinden yapılmış yastıklar bıraktı.

  Ebu Yezid el-Medinî şöyle der: "Fatıma (a.s) Ali"ye (a.s) verildiği zaman, Ali"nin (a.s) evinin tabanına serdiği kumdan, yastıktan, testiden ve bardaktan başka bir şeyi yoktu."[2]

—————————————————————–

[1]- el-Menakıb, İbn Şehraşub 3/353; Keşfu"l-Gumme 1/359

[2]- Fatımatü"z-Zehra Behcetu Kalbi"l-Mustafa, s.477, Ahmed b. Hanbel"in Menakıb"ından naklen.