En güzel yücelik, güçlünün affetmesi ve fakirin bağışta bulunmasıdır. Gurer’ul-Hikem, 3165 İmam Ali (a.s)

Şeytanın İtirafları

Şeytanın İtirafları

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: 
Allah'ın İblis'e (Şeytan'a) yaptığından ibret alın. Zira onun uzun amelini ve şiddeti çabasını  (Allah'a itaatini) yok etti. Şeytan Allah'a altı bin yıl ibadet etti ki (bu sayının) dünya yılı hesabıyla mı yoksa âhiret yılı hesabıyla mı olduğu da belli değildir. Bütün bunlar bir saat kibir ve (Adem'e) üstünlük taslamasından başına geldi. (Nehc-ül Belağa, Hutbe: 192)
1- İmam Sadık (a.s)'dan şöyle rivayet edilmiştir: İblis (Şeytan) şöyle demiştir: Beş kişiye benim yapabileceğim bir şey yoktur; onların dışında kalanlar ise benim elimdedirler: Sadık bir niyetle Allah'a sarılan ve bütün işlerinde ona  güvenen, tevekkül eden kimse; gece ve gündüzünde Allah'ı çok tesbih (zikir) eden (O'nu sürekli hatırlayan, unutmayan) kimse, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyen kimse; karşılaştığı musibet ve belalar karşısında kendini kaybetmeyen (sabırlı olan) kimse; Allah'ın kendisine kısmet ettiği rızka razı olan ve rızık endişesine kapılmayan kimse. (Bihar-ül Envar, C.69, S.378)
2- Şeytan'ın Hz. Nuh'a (a.s) itirafları: ''Ey Nuh üç yerde beni hatırla; zira o üç yer, benim insana en yakın olduğum yerlerdir; (bil ki ben o üç yerde insanı aldatabilirim):   Gazaplandığın zaman beni hatırla; iki kişi arasında hüküm vermek istediğin zaman beni hatırla; yalnız bir yerde (yabancı namahrem) bir kadınla yalnız başına kaldığın zaman beni hatırla.''            
3- Şeytan'ın Hz. Musa'ya (a.s) itirafı: ''Bir sadaka vermek istediğin zaman, onu (hemen) yerine getir. Zira bir kul sadaka vermek istediği zaman ben onun yanına takılır, onu vazgeçirinceye kadar uğraşırım.''
4- Şeytan'ın Resul-i Ekrem Hz. Muhammed'e (s.a.a) itirafları: Bir gün Şeytan ile Resulullah arasında geçen uzun bir konuşmadan sonra Allah Resulü Şeytan'dan ashabına öğüt vermesini istedi; Şeytan da Resulullah'ın şefaatini umarak Resulullah'ın ashabına şu nasihatlerde bulundu: Ey Peygamber'in ashabı, saadete kavuşmak istiyorsanız, öğütlerimi dinleyin ve beni unutmayın:
1. Namaz vakti geldiğinde, namaz için acele edin, yoksa ben size vesvese edip bir işe meşgul  ederim ve böylece namazdan mahrum olursunuz.
2. Namahrem kadınlara bakmayın; yoksa saparsınız.
3- (Erkekleri ilgilendiren konularda) kadınların dediğine kulak asmayın; yoksa dininiz bozulur.
3. Hayrat yapmak istediğiniz zaman, acele edin; yoksa ben hemen yetişir engel olmaya çalışırım.
4. Misafire değer verin; zira misafir Allah'ın bir hediyesidir.
5. Allah'ın kelamını (Kur'an-ı) çok okuyun ve dinleyin; zira Kur'an'ı okuyan da sevap alır, dinleyen de.
6. Alimler, zahidler ve salihlerle çok oturup kalkın; zira bu itaatlerin en üstünüdür.